Laboratorium Informatyki Śledczej i Analiz Danych

biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu


Twój adres / Your address: 35.153.166.111

Twoja nazwa / Your name: ec2-35-153-166-111.compute-1.amazonaws.com


Oferta w zakresie:

Analizy danych, analizy śledcze, analizy zapisów

Bezpieczeństwo struktur i systemów teleinformatycznych:

Analizy powłamaniowe, zabezpieczania danych, pozyskiwanie dowodów

Analizy danych audiowizualnych

Od października 2013r. posiadam międzynarodowy certyfikat audytora systemów informatycznych CISA, licencja numer 1311231. Jestem członkiem zwyczajnym międzynarodowego stowarzyszenia ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

Polecamy usługi z zakresu bezpieczeństwa informatycznego

Audyty Testy Projekty Rozwiązania

Skontaktuj się / Contact Form