Informatyka śledcza i kryminalna

Informatyka śledcza – zajmuje się analizami dowodów cyfrowych – czyli analizą danych. W ramach tego można wyróżnić:

  • pozyskiwanie dowodów w postaci danych
  • przetwarzanie tych danych w postać zrozumiała
  • ocenę wartości dowodowej w kontekście obiektywnym
  • ocenę wartości dowodowej w danej sprawie